21 lipca 2021
Zauważyłeś,

Artykuły z tej kategorii

Podczas ostatniego szkolenia na żywo, którego zapis możesz obejrzeć tutaj [KLIK], mówiłam, że jednym z najczęstszych problemów podczas zajęć grupowych jest brak homogeniczności grupy. Dla wielu Uczestników szkolenia to pojęcie było czymś nowym, zatem dziś wpis wyjaśniający to zagadnienie. Otwiera on serię artykułów poruszających kwestie różnic pomiędzy Uczestnikami jednej grupy.

Homogeniczność to – szukając wyjaśnienia w Słowniku Języka Polskiego – nic innego jak jednorodność. Określenie to stosuje się nie tylko w metodyce nauczania języków obcych, ale też w innych dziedzinach nauki i życia (przecież nawet serki czy śmietany w sklepie mamy homogenizowane :D).

Wracając jednak do kwestii metodycznych – jaka grupa zajęciowa będzie grupą homogeniczną?

Na to pytanie tak naprawdę trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo przy określaniu jednorodności grupy zawsze trzeba wziąć pod uwagę konkretny czynnik, według którego grupa taka jest homogeniczna lub nie.

Do najważniejszych czynników branych pod uwagę przy określaniu homogeniczności grupy zajęciowej języka obcego należą:

- poziom językowy;

- wiek;

- czas trwania nauki języka obcego;

- płeć.

Najczęściej grupy zajęciowe podczas kursów języka obcego dobiera się pod względem poziomu językowego oraz wieku ich Uczestników. Oczywiście sytuacją idealną jest, gdy wszyscy Uczniowie są w przybliżonym wieku i mają praktycznie taki sam poziom znajomości języka obcego (ale jak wiemy – ideały nie istnieją :P).


Jednakże, homogeniczność grupy zajęciowej można określać także na podstawie innych czynników, np.:

- pochodzenie środowiskowe;

- inteligencja;

- lateralizacja;

- modalność;

- osobowość;

- motywacja i postawy;

- style poznawcze;

- strategie uczenia się.

Oczywiście w praktyce niemożliwym jest dobranie grupy zajęciowej tak, aby znajdowały się w nim osoby łączące w sobie tożsamość wszystkich powyższych czynników. W ramach jednej grupy, która liczy nawet tylko trzy czy cztery osoby, zauważalne będą różnice indywidualne pomiędzy Uczestnikami. Wiem to z własnego doświadczenia – w swojej szkole językowej organizuję obecnie kursy grupowe, które liczą po cztery osoby i nawet dobierając je jak najrzetelniej pod względem poziomu językowego i wieku zauważalne są niekiedy ogromne różnice właśnie w wymienionych wyżej cechach. To z kolei sprawia, że Nauczyciel w takiej grupie ma nie lada wyzwanie, aby realizowany materiał „trafiał” do każdego z Uczestników.


W kolejnych wpisach omówię krótko poszczególne różnice indywidualne i podzielę się z Tobą wskazówkami jak poradzić sobie z pracą w grupie, która pod różnymi względami nie jest homogeniczna. Zatem śledź bloga na bieżąco! 😉

Grupa homogeniczna - czyli jaka?

07 lutego 2021