21 lipca 2021
Zauważyłeś,

Artykuły z tej kategorii

Jesteś pasjonatem, który planuje otworzyć własny biznes oparty na edukowaniu innych? Super! Bardzo dobra decyzja!

Zapewne w Twojej głowie mnożą się pytania związane z czysto przyziemnymi sprawami dotyczącymi założenia i prowadzenia firmy.

Jednym z nich jest kwestia wyboru rodzaju firmy – jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność nierejestrowana, a może spółka? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otworzyć daną formę biznesu? Jak wygląda proces rejestracji firmy? I wreszcie – która opcja będzie najkorzystniejsza pod względem podatków?

Aby ułatwić Ci nieco zadanie przygotowałam serię artykułów na ten temat. Artykuły powstają we współpracy z mec. Michałem Snoch – specjalistą od spraw prawno-podatkowych dla Przedsiębiorców, właścicielem Kancelarii Prawno-Podatkowej SNOCH [KLIK].

Dziś odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej.

  1. Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji JDG?

Działalność gospodarcza jest rejestrowana na podstawie wniosku CEIDG-1. We wniosku określa się między innymi:

- Nazwę firmy, która może się składać również tylko z imienia i nazwiska, a więc nie ma konieczności wymyślania dodatkowej nazwy;

- Datę rozpoczęcia działalności;

- Rodzaj działalności zgodnie z klasyfikacją PKD, wskazując tym samym główne PKD i pozostałe;

- Formę opodatkowania: Karta podatkowa, zryczałtowany podatek dochodowy, podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy;

- Dane do ubezpieczenia w ZUS;

- Dane firmy prowadzącej dokumentację finansową;

- Rachunek bankowy związany z działalnością gospodarczą. Ważne jest, aby Podatnicy, którzy będą rejestrować się do VAT założyli konto firmowe i zgłosili zmianę w CEIDG. Podmioty niezarejestrowane do VAT nie mają obowiązku posiadania konta firmowego.

  1. Ile  czasu trwa rejestracja JDG?

Złożenie wniosku do CEIDG zajmuje maksymalnie jedną godzinę i można to zrobić online [KLIK].

  1. Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej?

Nie ponosisz żadnych kosztów założenia działalności gospodarczej i wpisania jej do rejestru CEIDG. To samo dotyczy wprowadzania zmian w rejestrze (np. adres siedziby, stan cywilny itp.).

  1. Jak wybrać kody PKD?

Tutaj jest wiele czynników decydujących o wyborze kodów. Pamiętaj, że możesz ich wybrać kilka, a nawet wiele 😉 Zastanów się jakie usługi chcesz umieścić w swojej ofercie i skorzystaj z wyszukiwarki kodów PKD [KLIK], aby znaleźć konkretne pozycje. Pamiętaj, że mając już zarejestrowaną firmę możesz w dowolnym momencie zmieniać, usuwać i dodawać kody. Ja sama niedawno dodałam kody związane ze sprzedażą produktów cyfrowych, gdyż rozszerzyłam swoją działalność o sprzedaż autorskich e-booków. Załatwiłam to oczywiście online – zajęło mi to kilka minut!

  1. Jaka forma opodatkowania będzie dla mnie najkorzystniejsza?

Wszystko zależy jakie usługi będą wykonywane, ale też jakie dochody przewidujesz. To temat na osobny wpis, który niebawem trafi do skrzynek osób zapisanych na mój newsletter. Nie jesteś jeszcze na tej liście? Dołącz wypełniając formularz [KLIK]!

  1. Ile wynoszą składki ZUS?

Zależy to od wielu czynników, mogą wynosić zarówno niespełna 400 złotych, jak i prawie 1 500 złotych. Z własnego doświadczenia wiem, że mogą wynosić nawet jeszcze więcej jeżeli chcemy dobrowolnie opłacać wyższą składkę na ubezpieczenie chorobowe. Niemniej jednak ZUS trzeba płacić – niezależnie od kwoty 😉

  1. Z jakich preferencji i zwolnień w opłacaniu składek mogę skorzystać?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe osoba rozpoczynająca działalność po raz pierwszy, niewykonująca pracy na rzecz byłego pracodawcy, jak i otwierająca ponownie działalność po upływie ponad 5 lat od daty zamknięcia przez pierwsze 6 miesięcy opłaca tylko składkę zdrowotną, która w 2021 roku wynosi tylko 381,81 złotych.

PROTIP: Okres ten możemy wydłużyć nawet do 7 miesięcy, jeżeli założymy działalność 2. dnia miesiąca, nie zaś pierwszego. Wtedy tego miesiąca nie wliczamy do 6-miesięcznego okresu.

Po upływie powyższego okresu przez następne 24 miesiące opłacamy składki obniżone, które w 2021 roku wynoszą 265,78 złotych (ze składką chorobową) i 245,20 zł (bez składki chorobowej). Składka chorobowa dotyczy wypłaty ewentualnego zasiłku z tytułu otrzymanego L4, opieki itp. W przypadku braku opłacania składki chorobowej nie otrzymamy zasiłku chorobowego.

Następnie po okresie 30 miesięcy przechodzimy na pełne składki ZUS, które w 2021 roku wynoszą 1 457,49 złotych (ze składką chorobową i Funduszem pracy), bądź 1380,18 złotych (bez składki chorobowej). Należy również podkreślić, iż kobiety po 55. roku życia i mężczyźni po 60. roku życia nie opłacają składki na Fundusz Pracy w kwocie 77,31 złotych.  Zatem osoby te płacą składki ZUS bez składki chorobowej na poziomie 1 302,87 złotych.

Ważne: Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2021, poz. 423 ze zm.)  osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (tzw. zbieg podstaw ubezpieczenia). Oznacza to, że osoby mające ustalone prawo do renty i emerytury mogą opłacać tylko składkę zdrowotną w kwocie 381,81 złotych.

Na zakończenie nadmienić należy również, iż po upływie 30 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej możemy przez kolejne w sumie 36 miesięcy korzystać z małego ZUS-u plus. Ze względu jednak na zbyt wiele czynników, nie da się z góry określić jaka kwota ZUS będzie w takim przypadku obowiązywać, jak i czy Płatnik będzie spełniał wymogi.

  1. Czy muszę wyrobić pieczątkę?

Prawo nie obliguje nas do wyrabiania pieczątki firmowej, jednak przepisy w wielu przypadkach zmuszają do jej używania. Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wymóg stosowania pieczątki obowiązuje w blisko 170 aktach prawnych.

  1. Czy muszę rozliczać VAT?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. 2021 poz. 685 możemy być zwolnieni z VAT przedmiotowo i podmiotowo.

Zwolnienie przedmiotowe występuje w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. W przepisie tym szczegółowo są wymienione czynności zwolnione z VAT niezależnie od osiągniętych przychodów [KLIK].

Zwolnienie podmiotowe określone w art. 113 ust. 1 tejże ustawy: zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Kwota ta jest liczona proporcjonalnie do podmiotów rozpoczynających działalność w trakcie roku.

Kolejne w tymże artykule w ust. 13 określone są czynności, które nie mogą być zwolnione z VAT, a są to między innymi usługi doradcze,  prawnicze itp.

Ważne jest, aby każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie - często zdarza się, iż rejestracja do VAT niesie za sobą korzyści i liczne oszczędności, aby jednak to ustalić niezbędny jest kontakt ze specjalistą!

  1. Co oznacza, że mogę wpisać fakturę w koszty działalności?

Oznacza to, że koszt ten jest kosztem podatkowym, a więc pomniejsza dochód, ale jednocześnie pomniejsza zobowiązanie podatkowe do zapłaty. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. Dz. U. 2020 poz. 1426 ( art. 15 ustawy o CIT ) za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. W przepisach występują również koszty, które obligatoryjnie do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć, a są wymienione  szczegółowo w art. 23 tejże ustawy (art. 16 ustawy o CIT).


Mam nadzieję, że ten wpis pomógł Ci uzyskać odpowiedzi przynajmniej na część Twoich pytań.

Następnym razem przyjrzymy się spółce z o.o.

Przypominam, że nadal możesz zapisać się do mojego newslettera dla Przedsiębiorców, w ramach którego co tydzień będziesz otrzymywać dostęp do niepublikowanych nigdzie indziej artykułów o tematyce związanej z prawem, podatkami, finansami, reklamą w firmie w branży edukacyjnej. Aby dołączyć do newslettera, wypełnij formularz na tej stronie [KLIK].

Jednoosobowa działalność gospodarcza - FAQ

03 lipca 2021