21 lipca 2021
Zauważyłeś,

Artykuły z tej kategorii

Cześć! W tym wpisie podzielę się z Tobą wiedzą dotyczącą programów nauczania języka obcego.

Jak już zapewne wiesz z tego wpisu [KLIK], jestem nauczycielem „bezpodręcznikowym”. Prowadzone przeze mnie kursy nie bazują na standardowych podręcznikach. Korzystam głównie z materiałów autentycznych i autorskich.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że taki kurs może być bardzo chaotyczny i nieprzewidywalny, bo przecież podręcznik wyznacza nam „ramy”, których powinniśmy się trzymać.

Otóż w metodyce tymi „ramami” nie jest sam podręcznik, a coś znacznie szerszego – program nauczania.

Czym jest program nauczania?

Krótko mówiąc to dokument, w którym określone są:

  • Cele nauki,
  • Lista treści (tzw. Selekcja materiału nauczania),
  • Uszeregowanie treści w kolejnych etapach nauki (tzw. Gradacja materiału nauczania),
  • Standardy wymagań.

Powyższe punkty to formalne elementy programu nauczania, z którym możemy spotkać się np. w publicznej placówce oświatowej. Tam takie dokumenty są koniecznością.

W przypadku prywatnej szkoły językowej czy nauczania w formie korepetycji nie ma wymogów tworzenia programu nauczania. Niemniej jednak uważam, że zawsze warto przygotować sobie taki program pracy dla danego kursu (być może niekoniecznie bardzo szczegółowy) – zwłaszcza w przypadku nauczania bez podręcznika. To on wytyczy nam ścieżkę, którą będziemy podążać z Uczniem/Grupą i uporządkuje treści realizowane na poszczególnych spotkaniach.

Formalnie wyróżniamy kilka rodzajów programów nauczania, w zależności od tego, jaki składnik znajomości języka uznamy za najistotniejszy:

  • Gramatyczny,
  • Funkcjonalny,
  • Tematyczny,
  • Sytuacyjny,
  • Leksykalny.

 

Dziś krótko o programie gramatycznym i funkcjonalnym.

 

PROGRAM GRAMATYCZNY

Inna nazwa to program strukturalny. Całość procesu nauczania języka skupia się wokół struktur gramatycznych, które kolejno omawiamy z Uczniami. To one są punktem wyjścia do układania planu całego kursu. Dopiero do listy takich struktur dobierane są sytuacje, w których chciałoby się wprowadzać i ćwiczyć każdą z nich, a następnie tematyka, słownictwo i sprawności językowe.

Osobiście tworzę takie programy przede wszystkim dla kursów skupionych właśnie na gramatyce, gdy Uczestnikom zależy przede wszystkim na uporządkowaniu wiedzy dotyczącej struktur językowych. W praktyce oznacza to głównie kursy indywidualne z osobami dorosłymi.

PROGRAM FUNKCJONALNY

Inna nazwa to program semantyczny. Całość procesu nauczania skupia się wokół funkcji komunikacyjnych pełnionych przez wypowiedzi Ucznia (np. odmawianie, zgadzanie się, proponowanie, pytanie o pozwolenie itp.). W praktyce aby stworzyć taki program należy najpierw sporządzić listę funkcji komunikacyjnych wraz z kolejnością ich wprowadzania, a następnie do każdej z funkcji dobrać odpowiednie struktury gramatyczne, tematykę, słownictwo, sprawności językowe.

Taki program sprawdza się w kursach nastawionych na naukę komunikacji w języku obcym (zarówno ustnej jak i pisemnej) poprzez umiejętność odgrywania różnych funkcji komunikacyjnych. Wdrażam go, gdy kurs ma być nastawiony na uczenie się tego jak odpowiednio dziękować, prosić, nakazywać, zabraniać itp. Choć w praktyce rzadko kiedy cały kurs języka będzie miał na celu tylko funkcje komunikacyjne 😉 Niemniej jednak, jest to pewien sposób podejścia do planowania rozkładu materiału, który w konkretnych przypadkach może okazać się trafiony.


Z dzisiejszego wpisu dowiedziałeś się czym formalnie jest program nauczania, jakie elementy taki dokument powinien zawierać, a także poznałeś bliżej dwa rodzaje programów nauczania języka obcego.

W przyszłym tygodniu weźmiemy pod lupę pozostałe rodzaje programów.

STAY TUNED!

Źródło: Komorowska H., Metodyka Nauczania Języków Obcych

Program nauczania - co to jest i jakie są jego rodzaje?

09 kwietnia 2021