21 lipca 2021
Zauważyłeś,

Artykuły z tej kategorii

Dziś kolejna porcja wiedzy metodycznej z zakresu różnic indywidualnych pomiędzy Uczniami.

W poprzednim wpisie [KLIK] przybliżyłam Ci najważniejsze kwestie, o których warto pamiętać w kontekście wieku i płci Uczniów. To przydatne informacje jeżeli zastanawiasz się z jakimi grupami wiekowymi chcesz pracować.

W tym wpisie omówię krótko kolejne ważne z punktu widzenia Nauczyciela różnice indywidualne – inteligencję oraz lateralizację. Informacje pochodzą z „metodycznej biblii” (😉) autorstwa Hanny Komorowskiej – „Metodyka Nauczania Języków Obcych”.


Inteligencja

Osoba inteligentna czyli….. jaka? Okazuje się, że w literaturze pojęcie inteligencji wcale nie jest tak ściśle zdefiniowane, zatem ciężko jest określić wpływ tej cechy na naukę języka.

Jednakże, warto tutaj wspomnieć o pojęciu „inteligencji wielorakich” opracowanym przez uczonego Howarda Gardnera w latach 80. ubiegłego wieku. Na ten temat na pewno powstanie osobny, rozbudowany wpis, jednak dziś przybliżę Ci nieco ten koncept.

Otóż wg założeń Gardnera możemy rozróżnić 7 typów inteligencji:

  • Lingiwstyczną,
  • Logiczno-matematyczną,
  • Wizualno-przestrzenną,
  • Muzyczną,
  • Fizyczno-kinestetyczną,
  • Interpersonalną (społeczną),
  • Intrapersonalną (autorefleksyjną).

 

Każdy człowiek jest swoistą mieszanką powyższych typów, z których jeden lub więcej przeważa nad pozostałymi. W kontekście nauki języków na pierwszy plan wysuwa się inteligencja lingwistyczna. Jednakże, jeżeli rozpatrywać temat głębiej, to okazuje się, że przy opanowywaniu gramatyki bardziej przydaje się inteligencja logiczno-matematyczna, a przy opanowywaniu wymowy – muzyczna. Zatem jak widzisz – nie jest to takie jednoznaczne 😉

Jak te wszystkie wiadomości mają przydać się Tobie w Twojej pracy z Uczniami?

Przede wszystkim badania pokazują, że Nauczycielowi pracuje się łatwiej z Uczniem inteligentnym, gdyż jego reakcje są bardziej żywiołowe, szybciej rozumie instrukcje i lepiej radzi sobie z nową sytuacją i materiałem. To z kolei są cechy charakteryzujące ogólnie osobę „inteligentną”.


Lateralizacja

Lateralizacja oznacza ustalenie się przewagi prawej lub lewej półkuli mózgu i związanej z tym lewo- lub praworęczności. Okazuje się, że ma to ogromny wpływ na proces przyswajania języka obcego, gdyż poszczególne półkule charakteryzują się funkcjami, które mają znaczenie w kontekście nauki języka.

Lewa półkula odpowiada za język, komunikację werbalną, uczenie się linearne, myślenie analityczne i abstrakcyjne oraz rozumienie związków logicznych. Według statystyk Uczniowie, u których dominuje lewa półkula, na ogół lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu językowego. Mówią płynniej, a także lepiej czytają i piszą. Generalnie są bardziej staranni. Co ciekawe – zazwyczaj są też praworęczni.

Prawa półkula odpowiada za komunikację niewerbalną, czyli np. rozumienie gestów i mimiki, emocje, intuicję, wyobraźnię, rozumienie kontekstu sytuacyjnego i związków interpersonalnych, stosunki przestrzenne i doznania zmysłowe. Uczniowie, u których ta półkula dominuje, lepiej nawiązują kontakt emocjonalny, ale gorzej już radzą sobie z płynnością mówienia. Operują również bardziej bogatym zasobem środków językowych w autentycznej komunikacji, co nie pozostaje bez znaczenia w kontekście nauki języka. Zazwyczaj są leworęczni.


Oczywiście nie mamy wpływu na poziom i rodzaj inteligencji naszych Uczniów, a także kwestię lateralizacji ich mózgów. Niemniej jednak, pracując w zawodzie Nauczyciela warto wiedzieć, że takie wrodzone kwestie również wpływają na przebieg nauki języka w przypadku konkretnej osoby.

Być może łatwiej będzie Ci zaakceptować fakt, że Uczeń X nie lubi się wypowiadać publicznie i zawsze musisz „ciągnąć go za język”, a Uczeń Y doskonale odnajduje się w dyskusjach, ale nie zawsze można zapanować nad jego zachowaniem na zajęciach 😉

Co najważniejsze – dodatkowa wiedza nigdy nie zaszkodzi. Zatem śledź moje kolejne wpisy, aby zyskać jeszcze więcej wiadomości przydatnych dla każdego Nauczyciela języka obcego!

Różnice indywidualne wśród Uczniów - część II

19 lutego 2021