21 lipca 2021
Zauważyłeś,

Artykuły z tej kategorii

Zauważyłeś, że człowiek jakoś tak jest skonstruowany, że lubi schematy? Bardzo wielu z nas ma na przykład swoje poranne rytuały – konkretne czynności wykonywane w konkretnej kolejności. Albo droga do pracy/szkoły – zawsze taka sama! Widziałam to też po kursach grupowych prowadzonych stacjonarnie – Uczestnicy praktycznie zawsze zajmowali te same miejsca w sali. Ludzie tak mają, że przy schematach czują się bezpieczniej, a gdy schemat zostaje nieoczekiwanie zaburzony, dopada ich lęk i niepewność.

Sama należę do osób, które generalnie nie przepadają za rutyną i lubią niespodzianki. Są jednak takie dziedziny życia, w których wypracowane schematy – zwłaszcza takie, które dobrze się sprawdzają – są naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Jedną z nich jest planowanie lekcji, które prowadzę. Przez lata pracy w zawodzie lektora języka angielskiego wypracowałam sobie schemat lekcji konwersacyjnej, który bardzo dobrze działa. Dziś chciałabym podzielić się nim z Tobą i wytłumaczyć dlaczego warto go powielać 😉

Gotowy?

Zaczynamy!

Na początku zaznaczę, że omawiamy tutaj lekcję konwersacyjną na kursie języka ogólnego (bez przygotowania pod konkretny certyfikat czy egzamin) dla dorosłych, którzy zapisali się na zajęcia, aby przełamać barierę językową i swobodnie porozumiewać się w typowych życiowych sytuacjach (podróże, praca, rozmowa kwalifikacyjna, spotkania towarzyskie itp.).

Jak pisałam we wcześniejszych artykułach, bardzo dużą wagę przywiązuję na swoich zajęciach konwersacyjnych do dwóch aspektów: poprawności i płynności wypowiedzi [KLIK] oraz personalizacji zadań [KLIK].

Są to punkty, od których wychodzę planując swoją lekcję – moi Uczniowie mają na zajęciach ćwiczyć zarówno płynność jak i poprawność swoich wypowiedzi przy jednoczesnym prawdziwym zaangażowaniu w lekcję wynikającym z poruszania tematów, które bezpośrednio ich dotyczą i/lub interesują.

Jak zatem wygląda mój schemat lekcji konwersacyjnej?

  1. Warm-up (rozgrzewka) – trzymam się stałej zasady: niezależnie od poziomu Ucznia, od samego początku staramy się mówić w języku obcym. Nawet jeśli Uczeń popełnia masę błędów i pyta o tłumaczenie co drugiego słowa – nie szkodzi. Kilka pierwszych minut lekcji ma służyć „rozgadaniu się”, „przełączeniu” mózgu na komunikację w języku obcym. Na tym etapie zależy mi przede wszystkim na odblokowaniu Ucznia i zachęcenia go do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji. Warm-up przybiera u mnie różną formę. Czasami są to zwykłe pytania o miniony weekend czy dzień, czasami krótkie gry i zabawy językowe, innym razem krótka pogawędka na temat związany z bieżącymi wydarzeniami w Polsce/na świecie. Wszystko zależy od konkretnych osób i ich obecnego poziomu językowego. Niemniej jednak, zwracam uwagę, aby już na tym etapie rozgrzewka choćby delikatnie nawiązywała do tematu przewodniego naszych zajęć (np. jeżeli mamy ćwiczyć użycie form przeszłych w praktyce, to zadaję pytania o zeszły weekend).
  2. Ćwiczenie (lub 2) wprowadzające Ucznia w dyskusję z użyciem głównego tematu zajęć – po rozgrzewce przechodzimy do – jak ja to nazywam – „rozmowy kontrolowanej” 😉. Planuję jedno lub dwa ćwiczenia, które mają na celu włączenie Ucznia do dyskusji w bardzo zawężonym zakresie tematycznym, w którym przede wszystkim skupiamy się na użyciu konkretnych elementów językowych. Dla zobrazowania pozostaniemy przy formach przeszłych i użyciu ich w praktyce. W takim przypadku przygotowuję zadanie, w którym Uczeń będzie musiał wypowiedzieć się przy użyciu konkretnej formy przeszłej (np. tylko Past Simple w przypadku języka angielskiego). W kolejnym ćwiczeniu nasza uwaga skupiłaby się już tylko na użyciu innej formy przeszłej (w tym przypadku Past Continuous). Oczywiście dbam o to, aby forma i treść zadania były atrakcyjne dla Ucznia i powodowały, że on naprawdę będzie chciał się wypowiedzieć (bo np. robił coś fajnego w przeszłości albo chce podzielić się swoimi doświadczeniami z dzieciństwa, o których reszta grupy nie wie). W tych ćwiczeniach wyraźnie zaznaczam Uczniom (niezależnie od ich poziomu), że w swoich wypowiedziach mają skupić się albo jedynie na płynności, albo jedynie na poprawności swojej wypowiedzi. Dzięki temu zabiegowi zwłaszcza mniej zaawansowane osoby są w stanie budować wypowiedzi sprawniej, bo mają tylko jeden warunek do spełnienia 😉 Bardzo fajnie sprawdzają się tutaj ćwiczenia typu „2 truths & 1 lie”, bingo konwersacyjne czy zwykłe karty tematyczne z pytaniami do omówienia.
  3. Ćwiczenie (lub 2) angażujące Ucznia w spontaniczną dyskusję – kiedy już przećwiczymy użycie konkretnych form z osobna, przechodzimy do aktywności, w której Uczeń ma wyrabiać w sobie nawyk spontanicznej wypowiedzi przy jednoczesnej dbałości o jej poprawność. Nadal będę posługiwać się przykładem mojej lekcji skupionej na użyciu form przeszłych. Skoro wcześniej przećwiczyliśmy każdą z nich z osobna, teraz przychodzi kolej na użycie obu z nich w dyskusji, która toczy się „na forum” i nie jest już w 100% kontrolowana i moderowana wyłącznie przeze mnie. Bardzo fajnie sprawdzają się tutaj sesje Q&A, w których Uczeń ma zadać pytanie na jakiś temat i wskazać osobę, która na to pytanie ma odpowiedzieć (jeśli to zajęcia indywidualne, to zadajemy sobie takie pytania na zmianę). Aby zachęcić Uczestników do kontynuowania dyskusji, proszę ich o wymyślanie „follow-up questions”. Dzięki temu w tym dość sztucznym środowisku lekcyjnym jesteśmy w stanie osiągnąć namiastkę spontanicznej rozmowy w języku angielskim. Na tym etapie zazwyczaj proszę Uczniów, aby starali się połączyć poprawność i płynność w swoich wypowiedziach, a ewentualne błędy zapisuję i omawiamy je po zakończeniu rozmowy. Zależy mi, aby nie przerywać w trakcie i nie wybijać z rytmu kogoś, kto mówi.

Oczywiście konkretny plan zajęć dostosowany jest do konkretnego kursu i materiału językowego, który chcę przećwiczyć z moimi dorosłymi Uczniami. Niemniej, większość z tych lekcji zbudowana jest wokół właśnie tego schematu.

Dlaczego ten schemat działa?

Podam Ci kilka najważniejszych argumentów, do których doszłam po kilku latach wdrażania go na swoich lekcjach konwersacyjnych:

  1. Uczniowie od samego początku naturalnie przełączają się na mówienie w języku obcym bez stresu – wiedzą, że rozgrzewka to tylko rozgrzewka, bez skupiania się na wypowiedzi idealnej.
  2. Stopniowanie trudności ćwiczeń – planuję aktywności tak, aby Uczeń nie miał za dużo do zrobienia na raz 😉 Widać to choćby w punkcie o rozbijaniu celu wypowiedzi – raz ma to być tylko płynność, za chwilę tylko poprawność. Moje doświadczenie pokazuje, że wymaganie obu warunków jednocześnie jest stresujące i negatywnie wpływa na chęć Ucznia do wypowiedzi ustnej – zwłaszcza w przypadku osób na niższych poziomach zaawansowania.
  3. Pod koniec lekcji zawsze następuje „wrzucenie wszystkiego do jednego wora” (tak w przenośni oczywiście :P) – chodzi o to, aby każde spotkanie pod koniec miało jeden cel – kreowanie dyskusji jak najbardziej zbliżonej do tej „życiowej”, spontanicznej. Wówczas oczywistym jest, że korzystamy z różnych form, struktur czy też wyrażeń. Dzięki temu Uczniowie wyrabiają w sobie nawyk zabierania głosu i wypowiadania się na różne tematy.
  4. Poprzez personalizację zadań każdy Uczeń nabiera wprawy w mówieniu – jeżeli dyskutujemy o czymś, co Uczniów żywo interesuje lub bezpośrednio dotyczy, ich poziom zaangażowania w zajęcia rośnie. Z kolei zwiększone zaangażowanie pozytywnie wpływa na zdolność mózgu do zapamiętywania nowego materiału.

 

Gwarantuję Ci, że planowanie lekcji konwersacji wokół tego schematu naprawdę działa i przynosi wymierne korzyści – zarówno dla Ciebie jak i Twoich Uczniów!

W oparciu o ten schemat tworzę też autorskie zestawy materiałów na lekcje konwersacji dla Anglistów „Now you’re talking!”. Pierwszy z nich – poświęcony użyciu form Past Simple i Present Perfect na poziomie B1 – już w sobotę 24. Lipca trafi do sprzedaży!

Wcześniej został przetestowany przez prawie 300 osób zgłoszonych na listę „testerów” i spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem 😊

Po drobnych poprawkach jest gotowy dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

UWAGA! Tylko do końca lipca zestaw będzie w promocji -30%! Aby go zakupić, przejdź do mojego Sklepu [KLIK].

Schemat lekcji konwersacji

21 lipca 2021